Targi
Systémy prosklených dělicích stěn
Protipožární stěny bez dělicích příček MB-78EI v třídách EI30 a EI60
Banner Image 1

Kopulovitý světlík

Objektové řešení ALUPROF

Objekt: Katowická galerie

Pollard Street, Manchester 2012

Energeticky úsporné systémy

nový standard ve stavebnictví

Certifikát Breeam Excellent: Pollard Street, Manchester 2012

Sky Tower

Aluprof

míříme vysoko

Objekt: Sky Tower, Wroclaw 2012

Banner Image 1

Bezpečný

a teplý dům

Rodinný dům

Banner Image 1

Utváříme prostor,

tvoříme formu

Objekt: Centrum nanotechnologie Rzeszovské univerzity


MB-SE75 bloková fasáda


 

Bloková fasáda (tj. modulová fasáda/segmentová fasáda) MB-SE75 je konstruována jako systém k rychlé montáži již smontovaných bloků, které se vzájemně spojují a kotví do nosné konstrukce budovy. Tento systém byl úspěšně použit např. u jedné z etap Kampusu v Brně (cca 6 000 m2). 

 

Prefabrikace prvků se provádí ve výrobní dílně, což umožňuje vyšší jakost finálního výrobku a rychlejší montáž bez nutnosti použití fasádního lešení.

 

Systém blokové fasády splňuje nejvyšší technické a estetické požadavky - viditelná šířka profilů je 75 mm, dilatační mezera mezi jednotlivými segmenty je pouze 9 mm. Součinitel prostupu tepla Uf = 1,44–2,83 W/m2K. V závislosti na požadavcích na odolnost systém obsahuje řadu profilů o hloubce 85–145 mm, výplně v rozsahu od 26–42 mm.

 

  • Konstrukce zajišťuje vysokou odolnost na infiltraci vody a vzduchu, o čem svědčí parametry dosažené ve zkouškách Institutu Stavební Techniky: 
  • propustnost vzduchu: třída AE1200 PN-EN 12152:2004
  • vodotěsnost: třída RE1200 PN-EN 12154:2004
  • odolnost proti namáhání větrem:
  • užitková 2 400 Pa PN-EN13116:2004
  • bezpečnostní 3 600 Pa PN-EN13116:2004
  • odolnost proti nárazu: třída I5/E5 PN-EN14019:2004

 

Vstupní zkouška typu ITT byla provedena dle výrobní normy PN-EN 13830:2005.

 

Bloková fasáda MB-SE75 umožňuje použití různých otvíravých prvků: okna i dveře založené na systému MB-70 nebo MB-70HI, okna se skrytým křídlem MB-70US, MB-70US HI nebo ve verzi MB-70SG a také „bezrámové“ konstrukce vyklápěné ven založené na strukturálním systému MB-SG50.ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
Na Rovince 879 (CT Office, 3. p)
720 00 Ostrava-Hrabová
Czech Republic
Powered by: Lizard Media