Targi
Systémy prosklených dělicích stěn
Protipožární stěny bez dělicích příček MB-78EI v třídách EI30 a EI60
Banner Image 1

Kopulovitý světlík

Objektové řešení ALUPROF

Objekt: Katowická galerie

Pollard Street, Manchester 2012

Energeticky úsporné systémy

nový standard ve stavebnictví

Certifikát Breeam Excellent: Pollard Street, Manchester 2012

Sky Tower

Aluprof

míříme vysoko

Objekt: Sky Tower, Wroclaw 2012

Banner Image 1

Bezpečný

a teplý dům

Rodinný dům

Banner Image 1

Utváříme prostor,

tvoříme formu

Objekt: Centrum nanotechnologie Rzeszovské univerzity


Harmonikové dveře


Harmonikové dveře s tepelným můstkem svou moderní konstrukcí vychází vstříc přáním a požadavkům našich klientů tj. architektů, investorů a spolupracujících firem.

 

Harmonikové dveře otevírané dovnitř je možné vyrobit z okeno-dveřních systémů MB-59S, MB-60, MB-70. Systém MB-59S Casement je pak určen pro konstrukci harmonikových dveří otevíraných ven.

 

Konstrukční hloubka profilů závisí na vybraném systému a pohybuje se od 50 mm (zárubeň), 59 mm (křídlo) v případě MB-59S a MB-59S Casement do 70 mm (zárubeň) a 79 mm (křídlo) v případě MB-70. 

 

Hodnota součinitele prostupu tepla a také zvukové izolační schopnosti taktéž závisí na použitém hliníkové systému. Díky vhodné stavbě profilů a také využití šablon jsou harmonikové dveře charakteristické velmi jednoduchou a rychlou prefabrikací.

 

Profily zárubní a křídel jsou přizpůsobeny k montáži celoobvodového kování a spojení shodným se standardem EURO. V harmonikových dveřích je montováno ověřené kování firmy Roto. Pojížděcí kolejnice tohoto kování může být umístěna na horním profilu zárubně (Top hung) nebo u prahu (Bottom hung). V jednotlivých systémech je možné vybírat z různých variant prahů a také ze způsobů jejich vestavění.

 

Spojování profilů se provádí s minimální námahou při využití dodaných hliníkových spojení a příslušenství. Rohová spojení typu „L” se zhotovují řezem profilu pod úhlem 45°, následně vsunutím rohovníků do vnitřní komory profilu, čemuž předchází nanesení dvousložkového lepidla CORALGLUE na stěny profilu. Poslední operací je zalisování nebo kolíkování rohového spojení. Použití lepidla zajišťuje velmi dobrou pevnost a těsnost spojení, naproti tomu rohová spojení dovolují udržet kolmost spojených profilů. Příčná spojení typu „T” se provádí kolíkováním převázek se vsunutými spojníky, také s využitím lepidla CORALGLUE®. 

 

Těsnění skelní, přivírací a centrální jsou zhotovené ze syntetického kaučuku EPDM. Většina těsnění se upevňuje nepřerušeně, bez utínání v rozích, spojujíc oba konce těsnění v polovině délky horní příčky. Tento způsob zasklívání zajišťuje dobrou těsnost před prostupem vody a vzduchu. Centrální těsnění se utíná pod úhlem 45° a lepí v rozích nebo pod úhlem 90° a přilepuje ke gumovému rohovníku.

 

Každá konstrukce vnější zástavby musí mít účinný systém odvádění vody a ventilace ze skelní komory, a také mezi křídlem a zárubní. Ventilačně-odvodňující otvory jsou z vnější strany zakryté plastovými kryty.

 

Kování Roto Patio 6080

 

Hmotnost křídla:

  • max. 80 kg (otvíravé křídlo)

Šířka křídla:

  • Aktivní křídlo montované na zárubni: min. 480 mm - max. 1230 mm
  • Skládané křídlo: min. 480 mm - max. 930 mm

Výška křídla:

  • min. 630 mm - max. 2430 mm
  • Délka pojížděcí kolejnice: max. 6000 mm.

 

 

Kování Roto ALU 540i (křídlo otvíravě-výklopné)

 

Hmotnost křídla:

  • max 130 kg

Šířka křídla:

  • Aktivní křídlo montované na zárubni: min. 405 mm - max. 1600 mm

Výška křídla:

  • min. 630 mm - max. 2400 mm


ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.
Na Rovince 879 (CT Office, 3. p)
720 00 Ostrava-Hrabová
Czech Republic
Powered by: Lizard Media